Crawling danych internetowych

Posiadamy i rozwijamy narzędzia do gromadzenia danych internetowych

Aplikacje Webowe

Tworzymy dedykowane oprogramowanie Webowe wykorzystując wiodące technologie internetowe

Aplikacje Mobilne

Imlementujemy: Mobilne Aplikacje Webowe, Aplikacje iOS, Aplikacje Android, Aplikacje Windows Mobile

Rozwiazania CRM

Rozwijamy i wdrażamy własny system wspierający procesy relacji z kontrahentami

Przetwarzanie, Walidacja i Standaryzacja Danych

Posiadamy mechanizmy "obróbki" informacji, w tym: Walidacji, Korekcji, Standaryzacji, Wzbogacania

Aplikacje gromadzące i przetwarzające dane internetowe

Aplikacje webowe

Strony WWW, systemy CMS, CRM

Aplikacje Mobilne

Mobilne aplikacje webowe, aplikacje na Android, iOS

PORTFOLIO

O Nas

Misją BQSystems jest realizacja i dostarczanie rozwiązań IT spełniających oczekiwania naszych Klientów.