SZCZEGÓŁY PROJEKTU

  • Kategoria: Przetwarzanie Baz Danych

Moduł Przetwarzania Baz B2B

Dla naszego Klienta, przygotowany został moduł przetwarzania baz B2B.

Celem projektu na bazie B2B Klienta było:

  1. Walidacja informacji
  2. Korekcja danych
  3. Standaryzacja informacji
  4. Wzbogacenie bazy na podstawie zakupionych na rynku informacji