SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • Kategoria Crawlery, Przetwarzanie Baz Danych

ISDE – Platforma Gromadzenia Danych Internetowych

U naszego Klienta wdrożona została Platforma do Gromadzenia Danych Internetowych (ISDE) umożliwiająca pozyskiwania danych kontaktowych i marketingowych ze stron internetowych, na podstawie wyników wyszukiwania wiodących wyszukiwarek internetowych (Google, Bing, Duckduckgo).

Cele projektu i technologii:

 • Gromadzenie danych marketingowych oraz kontaktowych ze stron internetowych
 • Strony internetowe pozyskiwane z wiodących wyszukiwarek(Google, Bing, duckduckgo)
 • Opracowanie najskuteczniejszych fraz wyszukiwania dla wyszukiwarek internetowych
 • Mechanizmy odpytywania wyszukiwarek internetowych na podstawie utworzonych fraz (unikanie blokowania)
 • Crawling danych kontaktowych i marketingowych ze stron internetowych wyników wyszukiwania
 • Ocena użyteczności pozyskanych danych – powiązanie z danymi wejściowymi na rzecz generowania fraz wyszukiwania
 • Mechanizmy zasilania finalnej bazy „czystej” z uwzględnieniem zaawansowanych algorytmów walidacji, korekcji, standaryzacji informacji
 • Funkcjonalności określania potencjałów finalnej bazy „czystej” z uwzględnieniem wielu kryteriów selekcji danych
 • Mechanizmy eksportów danych z finalnej bazy „czystej” z uwzględnieniem wielu kryteriów selekcji danych
 • Możliwość wyrejestrowywania danych z bazy
 • Uproszczony moduł CRM