SZCZEGÓŁY PROJEKTU

  • Kategoria Przetwarzanie Baz Danych

Moduł Przetwarzania Danych B2C

U naszego Klienta, wdrożony został moduł przetwarzania baz danych B2C pod kątem:

–  Walidacji informacji

–  Standaryzacji danych

–  Korekcji informacji

–  Wzbogacania danych