SZCZEGÓŁY PROJEKTU

  • Kategoria System CRM

System Obsługi Relacji z Klientami

Dla naszego Klienta skonfigurowany system klasy CRM, udostępniony na naszych serwerach w modelu SaaS.

Celem projektu było:

  1. Gromadzenie informacji o kontrahentach w systemie internetowym
  2. Realizacja sprzedaży w procesie opartym o oprogramowanie CRM
  3. Umożliwienie ofertowania klientów
  4. Udostępnienie funkcjonalności składania zamówień w systemie
  5. Wystawiania faktur związanych z zamówieniami
  6. Raportowanie z działań pracowników działu handlowego
  7. Integracja poczty elektronicznej z systemem