Aplikacje Gromadzące i Przetwarzające Dane Internetowe

W ramach prowadzonej działalności, przygotowaliśmy moduły oprogramowania do gromadzenia i przetwarzania danych internetowych.

Do gromadzenia informacji zaimplementowaliśmy tzw. crawlery – czyli oprogramowanie, które w odpowiednio zaprogramowany sposób przemierza sieć Internet i gromadzi informacje.

Cechami tego oprogramowania jest duża możliwość konfiguracji kryteriów przemieszczania się po sieci Internet, oraz sposobu przetwarzania i zapisu lokalnie pozyskanych danych inernetowych.

 

Dodatkowo, na rzecz „obróbki” zgromadzonych informacji, rozwijamy oprogramowanie do:

  • Walidacji danych – sprawdzenia poprawności
  • Korekcji informacji – automatycznej ich poprawy
  • Standaryzacji – korekcie wg wybranych standardów
  • Wzbogacania – uzupełniania danych o informacje pochodzące z zewnątrz