Zapytanie ofertowe – bony na innowacje

Data publikacji: 2018-01-25

Zapytanie ofertowe
na
wykonanie usługi B+R w zakresie opracowania koncepcji i mechanizmów rozwiązujących problem pozyskiwania adresów WWW przedsiębiorstw w celach gromadzenia danych marketingowych

W związku z realizacją projektu pn. „Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez Prometeia Capital sp. z o o.” nr RPDS.01.02.02-02-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zapraszam do składania ofert.

Zapytanie ofertowe-PDF

Zapytanie ofertowe – DOCX